No.011嫩模倩倩私房紫色蕾丝内衣诱惑[45P]_倩倩_轰趴猫

No.011嫩模倩倩私房紫色蕾丝内衣诱惑[45P]_倩倩_轰趴猫

 此方健胃以止呕,治大人尚有成功,况小儿乎。平其肝经之木,则金不能克木矣。

 《灵》、《素》二经不谈者,肝经生痈世不常有,古人未有此症,所以晷而不言。 治法补气之不足,泻火之有余,则血不必止而自止。

旋进备急丸三钱,顷之腹中雷鸣,下结粪数枚,再与钱半,复泻十余行,厥回脉出,痛减腹软,观者动色,惊有神助。盖五脏之火因饮食而旺,乃虚火而非实火也。

医曰∶胃津亏耗,燥火用事,所进之食即销熔,其渣滓须待津回燥润,方能便利如常,阅月余便始通,今才两旬,何虑为?后肖翁三郎心成兄,幼时出麻,冒风隐闭,喘促烦躁,鼻扇目阖,肌肤枯涩,不啼不食,莫应。 治法必须大补气血而加之泄毒之味,则全胜之道也。

方中又加荆芥者,以附子直攻其内,非荆芥则不能引附子外散耳。故用降火之药以泻火而火不降,转至困惫者,正《内经》所谓壮火食气也。

半载后疾复发,仍令守原方服愈,嗣后不闻消息,及阅《怡堂散记》载一七岁幼女,患此证,虽已治痊,后出室怀孕,一产即脱,亦夭之由也。 因其初病之时,辨其小便之有血无血耳。

Leave a Reply