MKMP-111 - 佐仓绊2016年番号 IDOL SEX 8時間vol.2 佐倉絆

MKMP-111 - 佐仓绊2016年番号 IDOL SEX 8時間vol.2 佐倉絆

魏荔彤曰∶此条乃发汗过多之禁也。然,和而汗出貌。

【注】此承上条而言证之轻者,以互发其义而酌其治也。紧反入里,则浮紧变为沉紧,表邪陷入而不散,徒怫郁于心下,故作痞。

今人一见麻、桂,不问轻重,亦不问温覆与不温覆,取汗与不取汗,总不敢用,皆因未究仲景之旨。伤寒当身疼,今身不疼,是伤寒之病而兼中风之证也。

此揭中风邪传少阳之大纲也。伤寒汗出而渴者,五苓散主之;不渴者,茯苓甘草汤主之。

汪琥曰∶仲景云∶中寒与伤寒同义,非真寒证也。究竟已陷之邪痞结心下,证兼恶寒,表邪不为汗衰,即不可更攻其痞,当先行解肌之法以治外,外解已后,乃用大黄黄连攻上二味,以麻沸汤二升渍之,须臾绞去滓,分温再服。

惟附子与麻黄并用,则寒邪散而阳不亡,此里病及表,脉沉而当发汗者,与病在表,脉浮而发汗者径庭也。此脉浮当亦无汗,而不言者,谓阴不得有汗,不必言也,不用麻黄汤而用桂枝汤。

Leave a Reply